Lid worden bij de MSVPB

De MSVPB is in 1978 opgericht door en voor reserve militairen van het Korps Nationale Reserve. 
De MSVPB  is toegankelijk voor militairen in werkelijke dienst of zij die de dienst hebben verlaten en een redelijke tijd als militair bij defensie hebben gediend.

Daarnaast zijn ook geinteresseerden in de schietsport van harte welkom.

Gastschutters vragen wij € 15,00 per keer dat zij komen schieten i.v.m. baanhuur en begeleiding.

 

Aanmeldprocedure lidmaatschap.

Wie voldoet aan het bovenstaande, kan zich via het secretariaat aanmelden als lid.

Na de aanmelding moet men 3 keer als geregistreerde introducé  op een van de schietlocaties hebben geschoten , de kosten hiervan bedragen  € 10,00 per keer.

Besluit men daarna en met goedvinden van het bestuur de procedure tot het verkrijgen van het  MSVPB lidmaatschap te willen continueren, dient men het MSVPB inschrijfformulier samen met het formulier “eigen verklaring" ( conform model KNSA) in te vullen en een verklaring omtrent het gedrag*  (VOG) met betrekking tot het lidmaatschap van een schietsportvereniging zijnde niet ouder dan 6 maanden te overleggen.   

* Is men reeds in het bezit van een geldige KNSA licentie is de VOG niet nodig)

Nadat de formulieren met de originele VOG zijn ingeleverd bij de secretaris en de contributie door de penningmeester is ontvangen, wordt men aangemeld bij de KNSA en volgt er een proefperiode van 6 maanden waarin men de status heeft van “Aspirant”.

Binnen deze 6 maanden wordt de”Aspirant”  beoordeeld door de ballotagecommissie en volgt men binnen de vereniging de basiscursus schietvaardigheid.

Bij een gunstige ballotage en men heeft met goed gevolg de basiscursus afgerond gaat na 6 maanden het Aspirant zijn over in het volwaardige MSVPB lidmaatschap.

 

Regels m.b.t. wapen gebruik voor nieuwe leden.
Tijdens de introducties, aspirant lidmaatschap en de eerste twee jaar van het volwaardige lidmaatschap, mag men uitsluitend kaliber .22  schieten met pistool/revolver en niet semiautomatisch geweer.
.
Na deze twee jaren mag men schieten in alle toegestane kalibers, echter de geweren mogen nog niet semiautomatisch zijn,
Het jaar daar op, mag men met alle wapens schieten die voor de schietsport zijn toegelaten.

 

 

De contributie  per 1 -1- 2023

De verenigingscontributie bedraagt   €  160,00 per jaar

De KNSA bondscontributie* bedraagt  € 42,50 per jaar 

* Is men reeds in het bezit van een geldige KNSA licentie
vervalt de bondscontributie.

Bij aanmelden worden eenmalig de volgende kosten in rekening gebracht,

Inleggeld KNSA,  €  42,50

Inleggeld MSVPB  €  25,00   

Wordt men lid na 1 Juli , worden de vereniging en KNSA contributies gehalveerd.

De beide inleggelden moet men wel volledig betalen.

Voor aanmelden of meer informatie  info(ad)msvpb.nl

AW.rev.30-01-2023   conform CWM 2013