Het introduceren van personen op de defensie schietbanen  
De introducé betaald een bedrag van € 10,00 per keer op alle banen.
 
Het introduceren van personen op de defensie schietbanen wordt uitsluitend toegestaan indien de introducé de intentie heeft lid te worden van de MSVPB, de introducé zal daarom moeten voldoen aan artikel B.3.2 van de MSVPB statuten.
 
De introducé moet uiterlijk 14 dagen voor de schietdatum  zijn aangemeld bij de coördinator defensiebanen of bij de secretaris.
Aanvragen die na 14 dagen binnen komen worden niet in behandeling genomen.
 
Om een introducé aan te melden bij Defensie/KNSA moeten wij de volgende gegevens van hem of haar overleggen,
 
-

Naam + Voorletters en roepnaam.

- Geboortedatum
- Adres
- Postcode + Woonplaats
- Telefoonnummer
- Email adres
- Paspoort/ID-kaart of Rijbewijsnummer
- KNSA licentienummer indien lid, of is geweest bij een KNSA aangesloten schietvereniging.
 
Het introduceren van personen op de burger schietbanen
 
Bij het introduceren van personen op de burger schietbanen is een vooraanmelding van 3 dagen voldoende.
Bij de aanvraag moeten ook de bovenstaande gegevens van de introcudé volledig worden overlegd.
Artikel B.3.2 uit de MSVPB vereniging statuten.
Als lid kan het bestuur tot de vereniging toelaten: 
a. reserve personeel in werkelijke dienst behorende tot het Korps Nationale reserve
b. personeel dat, naar het oordeel van het bestuur, of door tenminste één/tiende gedeelte van de leden der vereniging voldoende tijd in
    werkelijke dienst bij de Nederlandse Krijgsmacht doorbrengt of heeft doorgebracht;
c. gezinsleden van de leden der vereniging in de eerste lijn, de vereiste minimum leeftijd is achtien jaar;
    het aantal gezinsleden binnen de vereniging mag nimmer meer dan vijfentwintig procent bedragen van het totaal aantal leden
    der vereniging, indien noodzakelijk zal een wachtlijst worden gehanteerd.
d. alsmede die personen, die dienstig kunnen zijn voor het bevorderen van het door de vereniging nagestreefde doel.
 
Secretaris 06-02-2023 rev.4