Veiligheidsregels

Behandel elk vuurwapen alsof het geladen is.
 
Houd de loop altijd in een veilige richting. 
 
Houd uw vinger niet aan de trekker, maar langs de trekkerbeugel tot het moment dat het wapen gericht is. 
 
Laat het wapen op de baan altijd open liggen, magazijn eruit of cilinder open. (kamervlag plaatsen)
 
Zorg bij het overdragen van een wapen dat het ongeladen is, met de slede naar achter (pistool), de trommel geopend (revolver) of de grendel naar achter (geweer). In alle gevallen met de patroonhouder verwijderd. 
 
Combineer het schieten NOOIT met alcohol, het gebruik van alcohol voor en tijdens het schieten is ten strengste verboden. 
 
Wijs medeschutters  altijd op eventueel onveilig gedrag. 
 

Mensen in het voorterrein ( schijven plaatsen/afplakken enz.  De rode seinschijf ten alle tijden plaatsen  niemand aanwezig op de schietpunten, wapens geopend, en geen gevulde patroonhouders in het zicht.

Het plaatsen van de rode seinschijf is op de 25 mtr banen niet verplicht, echter bij een volle bezetting wel aan te raden

De baan commandant roept "Stop Stop Stop" , direct stoppen met vuren, vinger van de trekker en blijven liggen,knielen of staan en rustig  wachten op orders van de baancommandant.

 

De baan commandant roept "Vast vuren" , direct stoppen met vuren, het wapen ontladen en geopend neerleggen, minstens 1 mtr achter het schietpunt gaan staan en  wachten op orders van de baancommandant.
 
Bij aanvang van de schietoefening wachten met vuren tot het commando wordt gegeven "Indien gereed kan er worden geschoten"
 
Aanwijzingen van de baancommandant dienen ten alle tijde strikt te worden opgevolgd.De baancommandant is verantwoordelijk voor wat er op de baan gebeurt. Beslissingen genomen door de baancommandant dienen door iedereen te worden opgevolgd. Discussies hierover worden niet gevoerd op de baan maar na afloop van de schieten in het bijzijn van het aanwezige bestuur. 
 
Geen wapens buiten het schietpunt laden 
 
Na de schietbeurt, schietpunt opruimen. 
 
Draag altijd gehoorbescherming en veiligheidsbril
 
Bij storing aan wapens en/of munitie, het wapen in veilige richting neerleggen en de baancommandant roepen.